ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 9,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 07/02/2566
ราคากลาง ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น-7.pdf
2 07/02/2566
TOR ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น-8.pdf
3 07/02/2566
ราคากลาง ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น-7.pdf
4 07/02/2566
TOR ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น-8.pdf
5 07/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น-6.pdf
6 07/02/2566
ประกาศผู้ชนะ ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น-5.pdf
7 07/02/2566
สัญญาลงนามแล้ว ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น 3-4.pdf
ติดตามโครงการ
 • 16/02/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 19/01/2566

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 24/01/2566

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 03/02/2566

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 03/02/2566

  การเงิน