ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 64,800.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 16/01/2566
ราคากลาง กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-1.pdf
2 16/01/2566
TOR กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-6.pdf
3 16/01/2566
ราคากลาง กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-5.pdf
4 16/01/2566
TOR กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-6.pdf
5 16/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-4.pdf
6 16/01/2566
ประกาศผู้ชนะ กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-3.pdf
7 16/01/2566
สัญญาลงนามแล้ว กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล-2.pdf
ติดตามโครงการ
 • 06/02/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 28/12/2565

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 11/01/2566

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 24/01/2566

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 24/01/2566

  การเงิน