ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 15,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 15/12/2565
ราคากลาง โทรทัศน์ 01 (5).pdf
2 15/12/2565
TOR โทรทัศน์ 01 (6).pdf
3 15/12/2565
ราคากลาง โทรทัศน์ 01 (5).pdf
4 15/12/2565
TOR โทรทัศน์ 01 (6).pdf
5 15/12/2565
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โทรทัศน์ 01 (4).pdf
6 15/12/2565
ประกาศผู้ชนะ โทรทัศน์ 01 (3).pdf
7 15/12/2565
สัญญาลงนามแล้ว โทรทัศน์ 01 (2).pdf
ติดตามโครงการ
 • 06/02/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 29/11/2565

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 06/12/2565

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 16/12/2565

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 16/12/2565

  การเงิน