ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 19,900.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 11/01/2566
ราคากลาง เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-6.pdf
2 11/01/2566
TOR เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-5.pdf
3 11/01/2566
ราคากลาง เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-6.pdf
4 11/01/2566
TOR เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-5.pdf
5 11/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-4.pdf
6 11/01/2566
ประกาศผู้ชนะ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-3.pdf
7 11/01/2566
สัญญาลงนามแล้ว เครื่องฉายภาพ 3 มิติ-2.pdf
ติดตามโครงการ
 • 06/02/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 16/12/2565

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 21/12/2565

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 09/01/2566

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 09/01/2566

  การเงิน