ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


เครื่องบันทึกเสียง
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 10,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 14/12/2565
ราคากลาง ราคากลาง.pdf
2 14/12/2565
TOR TOR.pdf
3 14/12/2565
ราคากลาง ราคากลาง.pdf
4 14/12/2565
TOR TOR.pdf
5 14/12/2565
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคา.pdf
6 14/12/2565
ประกาศผู้ชนะ ผู้ชนะ.pdf
7 14/12/2565
สัญญาลงนามแล้ว สัญญาลงนาม.pdf
ติดตามโครงการ
 • 06/02/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 23/11/2565

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 28/11/2565

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 14/12/2565

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 14/12/2565

  การเงิน