ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


ตู้เอกสาร
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 5,500.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 15/12/2565
ราคากลาง ตู้เอกสาร (5).pdf
2 15/12/2565
TOR ตู้เอกสาร (6).pdf
3 15/12/2565
ราคากลาง ตู้เอกสาร (5).pdf
4 15/12/2565
TOR ตู้เอกสาร (6).pdf
5 15/12/2565
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ตู้เอกสาร (4).pdf
6 15/12/2565
ประกาศผู้ชนะ ตู้เอกสาร (3).pdf
7 15/12/2565
สัญญาลงนามแล้ว ตู้เอกสาร (2).pdf
ติดตามโครงการ
 • 06/02/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 22/11/2565

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 29/11/2565

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 22/12/2565

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 22/12/2565

  การเงิน