ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


โต๊ะทำงานไม้
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 3,800.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 15/03/2566
ราคากลาง โต๊ะทำงาน-5.pdf
2 15/03/2566
TOR โต๊ะทำงาน-6.pdf
3 15/03/2566
ราคากลาง โต๊ะทำงาน-5.pdf
4 15/03/2566
TOR โต๊ะทำงาน-6.pdf
5 15/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โต๊ะทำงาน-4.pdf
6 15/03/2566
ประกาศผู้ชนะ โต๊ะทำงาน-3.pdf
7 15/03/2566
สัญญาลงนามแล้ว โต๊ะทำงาน-2.pdf
ติดตามโครงการ
 • 15/03/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 24/02/2566

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 27/02/2566

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 09/03/2566

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 09/03/2566

  การเงิน