ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


เก้าอี้สำนักงาน
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 5,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 15/02/2566
ราคากลาง เก้าอี้สำนักงาน-2.pdf
2 15/02/2566
TOR เก้าอี้สำนักงาน-1.pdf
3 15/02/2566
ราคากลาง เก้าอี้สำนักงาน-2.pdf
4 15/02/2566
TOR เก้าอี้สำนักงาน-1.pdf
5 15/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เก้าอี้สำนักงาน-3.pdf
6 15/02/2566
ประกาศผู้ชนะ เก้าอี้สำนักงาน-4.pdf
7 15/02/2566
สัญญาลงนามแล้ว เก้าอี้สำนักงาน-5.pdf
ติดตามโครงการ
 • 24/06/2566

  อนุมัติโครงการ

 • 27/01/2566

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 01/02/2566

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 27/02/2566

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 13/02/2566

  การเงิน