ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน งาน งบกลาง
หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย
ถนน
สถานที่
อำเภอ
งบประมาณ 300,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน