ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน งาน งบกลาง
หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย
ถนน
สถานที่
อำเภอ
งบประมาณ 5,500,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน