ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถนน
สถานที่ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.นครราชสีมา
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 45,500.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • 14/12/2565

    อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน