ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่รับโครงการ 03/02/2565 ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 80,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 03/02/2565 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน