ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M5051 จำนวน 1 เครื่อง
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน สำนักคลัง งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 200,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 17/03/2565
ราคากลาง 1. ราคากลาง.pdf
2 17/03/2565
TOR 2. TOR.pdf
3 17/03/2565
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา 3. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา.pdf
4 17/03/2565
ประกาศผู้ชนะ 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ.pdf
5 17/03/2565
สัญญาลงนามแล้ว 5. สัญญาลงนามแล้ว.pdf
ติดตามโครงการ
 • 18/04/2565

  อนุมัติโครงการ

 • 08/12/2564

  อนุมัติจัดซื้อ

 • 04/02/2565

  จัดซื้อจัดจ้าง

 • 12/04/2565

  ดำเนินการตรวจรับ

 • 12/04/2565

  การเงิน