ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

2023

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,804,196,994.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1691 ถนนสายบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่7 ตำบลโนนเต็ง ไป บ้านห้วยทราย เชื่อม ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 489,000.00
1692 ถนนสายบ้านด่านช้าง หมู่ที่6 ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านเหนือ หมู่ที่1 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 03/11/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,820,000.00
1693 โครงการถนนบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลด่านขุนทด เชื่อม บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 672,000.00
1694 โครงการ ปรับปรุงถนนอบจ.นม. 09305 บ้านสำโรง - หนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,650,000.00
1695 โครงการถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 18/09/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,000,000.00
1696 โครวการถนนบ้านอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร บ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 21/09/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1697 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 04306 บ้านตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30/10/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,749,088.40
1698 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารวก ม.3อรพิมพ์เชื่อมบ้านจระเข้หิน ม.8 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นม. 30/10/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1699 ถนน จากบ้านตลุกผักไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลพังเทียม ถึง บ้านมาบค่าย ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 436,000.00
1700 ถนน จากบ้านตลุกชั่งโค ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมเขต บ้านโนนผักชี (คุ้มโนนละหุ่ง) ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 438,000.00
หน้า 170 / 203